0
Բլոկնոտ
Ձեր բլոկնոտը դատարկ է: Այստեղ կազմակերպություններ ավելացնելու համար սեղմեք կամակերպության հղմանը կից սեղմակին:

Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ Դատարան

Կազմակերպությունը դասվում է հետևյալ կատեգորիաներին` Դատարան
Աշխատանքային օրեր
Այժմ բաց է
Լրիվ օր` 09:00 - 18:00
Փակ է
Կազմակերպությանը տվյալները
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ Արման Յուրիկի Մկրտումյան - Նախագահ ՀՀ, Երևան, Կենտրոն, Վազգեն Սարգսյան փող., 5 շենք +374 10 51 17 51 Գրասենյակ+374 10 51 17 35 Գրասենյակ
Քարտեզի վրա
Բնութագիր

Վճռաբեկ դատարանը բողոքի հիման վրա ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում և կարգով վերանայում է ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի (այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան) և ՀՀ Վարչական դատարանի` օրինական ուժի մեջ չմտած գործն ըստ էության լուծող և միջանկյալ դատական ակտերը։ 

Վարչական դատարանի դատական ակտերի բողոքարկման կարգի, հիմքերի և գործերի վարույթը Վճռաբեկ դատարանում իրականացնելու վրա (mutatis mutandis) տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված նորմերը։ Գործի քննությանը չմասնակցած այն անձինք, որոնց իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ Վարչական դատարանը կայացրել է գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ, իրավասու են վճռաբեկության կարգով բողոքարկելու այդ ակտը։ 

Տեղեկությունների վերջին թարմացումը`
04.05.2017.թ 15:36